ระบบเว็บหน่วยงานราชการ (Government Web System)

banner-Government.jpg

ระบบเว็บหน่วยงานราชการ (Government Web System) ยินดีให้คำปรึกษาฟรีก่อนการพัฒนา

ThaiwebExpert ระบบเว็บหน่วยงานราชการ (Government Web System) ยินดีให้คำปรึกษาฟรีก่อนการพัฒนา

- สามารถแก้ไขเนื้อหาหน้าเว็บได้
- สามารถอัพเดทแก้ไขข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ ได้
- สามารถอัพเดทแก้ไขบทความได้
- มีระบบปฏิทิน ระบบกิจกรรม สามารถสร้างแจ้งเตือนนัดหมายได้
- มีระบบสถิติต่าง ๆ
- มีระบบอื่น ๆ ตามความต้องการ

เงื่อนไขการทำงาน

- มีคู่มือการใช้งานระบบให้ พร้อมฝึกอบกรณีระบบซับซ้อน
- ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
- แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
- รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
- ยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
- ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง

Video Present