รับพัฒนาเฟสบุคแอพพลิเคชั่น

banner-facebook-application.jpg

บริการรับพัฒนา Facebook Application โดยทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูง

- พัฒนาระบบหรือ application บน facebook ทุกรูปแบบ
- ดูแลแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด
- คำปรึกษา และแนะนำการพัฒนาให้เหมาะสม

เงื่อนไขการทำงาน

- มีคู่มือการใช้งานระบบให้ พร้อมฝึกอบกรณีระบบซับซ้อน
- ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
- รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
- ยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
- ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง

Video Present