Google Adwords

รับโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก google ด้วยการโฆษณาผ่าน Google Adwords วิเคราะห์และแนะนำช่องทางที่เหมาะสมในการโปรโมทเว็บไซต์

- ติดตั้งโฆษณาไว้ในพื้นที่กรอบผู้สนับสนุน
- ดูแลออกแบบและเปลี่ยนป้ายโฆษณาใหม่ทุกเดือน
- กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต พื้นที่ในการแสดงโฆษณา
- กำหนดค่าโฆษณาต่อเดือน
- ดูแลควบคุมค่า bid คำค้นตลอดช่วงบริการ

เงื่อนไขการทำงาน

- ลูกค้าต้องเป็นผู้กำหนดและรับผิดชอบค่าโฆษณาภายนอก
- ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง
- ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเว็บไซต์ฟรี

Video Present