ร่วมงานกับเรา

บริษัท พันพิลา จำกัด มีนโยบายมุ่งเน้นให้องค์กรและพนักงานรักในงานที่ทำ ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว สร้างบรรยากาศการทำงานเหมือนที่บ้าน เพื่อให้องค์กรและพนักงานเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน มุ่งไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน จึงต้องมีการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และจริยธรรม เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา ดังนี้

- Project Manager
- Web Programmer
- Mobile Programmer
- Webmaster Online Marketing
- Web Design Graphic Design
- นักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ช่วงปิดเทอม
- นักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่ง : Project Manager (พนักงานประจำ, พนักงาน onsite ชั่วคราว, ฟรีแลนซ์)

ขอบเขตงาน : ดูแลบริหารโปรเจค, ประสานงานลูกค้า, ประสานงาน Outsource
คุณสมบัติ :
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์และการพัฒนาระบบ รูปแบบต่างๆ
- มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้ง/ใช้งาน/ปรับแต่ง Opensource ต่างๆ เช่น Joomla, Wordpress, SMF, vBulletin, Virtual mart, PrestaShop
- มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโปรโมทเว็บไซต์ในรูปแบบ ต่างๆ เช่น SEO, Adwords, Facebook Ad, Youtube, Social media..
- สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ดี เช่น Word, Excel, Powerpoint, PhotoShop, Flash, Illustrator, Dreamweaver
- มีประสบการณ์ในการดูแลบริหารโปรเจคด้านเว็บไซต์
- มีความอดทนต่ออารมณ์และความกดดันของลูกค้าสูง
- มีจิตวิทยาในการทำงานกับลูกค้าและทีมงาน
- มีไหวพริบและทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ตำแหน่ง : Website Sale Marketing (พนักงานประจำ, พนักงาน onsite ชั่วคราว, ฟรีแลนซ์)

ขอบเขตงาน : วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ การตลาด นำเสนอขายสินค้าและบริการด้านระบบเว็บไซต์และสื่อโฆษณาต่างๆ
คุณสมบัติ :
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการตลาดและการขาย
- มีความรู้และเข้าใจหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเว็บไซต์ และสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
- มีความสามารถและเชี่ยวชาญและใจรักในด้านการนำเสนอและการขายดี
- มีบุคลิกดี มีไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้ดี
- มีความรู้ความสามารถในด้านไอที ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ
- มีความรู้และถนัดการใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Youtube
- มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงกับงานด้านการตลาดและการขาย
- ถ้ามีประสบการณ์และผลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีรถยนต์หรือสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Web Programmer (พนักงานประจำ, พนักงาน onsite ชั่วคราว, ฟรีแลนซ์)

ขอบเขตงาน : พัฒนาระบบเว็บไซต์, แก้ไขเว็บไซต์, ปรับแต่งเว็บไซต์, ปรับแต่งระบบ opensource, วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล, ออกแบบ User Interface
คุณสมบัติ :
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความรู้ความสามารถการเขียนเว็บไซต์ระดับคล่องขึ้นไป เช่น html, php, javaScript, ajax, asp, asp.net, mySQL, SQL server
- สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ดี เช่น Word, Excel, Powerpoint, PhotoShop, Flash, Illustrator, Dreamweaver
- ถ้ามีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง/ใช้งาน/ปรับแต่ง Opensource ในระดับคล่องขึ้นไป เช่น Joomla, Wordpress, SMF, vBulletin, Virtual mart, PrestaShop จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีความรู้เรื่อง SEO ในระดับพื้นฐานขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การพัฒนาระบบต่างๆ ในระดับคล่องขึ้นไป เช่น ระบบ CMS, ระบบ Shopping cart, ระบบ Online Booking, ระบบ Payment Gateway, ระบบ Webboard, ระบบที่เชื่อมต่อ Google map, ระบบ mlm, ระบบ Catalog สินค้า, ระบบสมาชิก, Facebook App, Android App, iStore App
- ถ้ามีประสบการณ์และผลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Mobile Programmer (พนักงานประจำ, พนักงาน onsite ชั่วคราว, ฟรีแลนซ์)

ขอบเขตงาน : พัฒนาระบบ Mobile App ทั้ง ios, andoind, windows, แก้ไข App, ปรับแต่ง App, วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล, ออกแบบ User Interface
คุณสมบัติ :
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความรู้ความสามารถการเขียน Mobile App ระดับคล่องขึ้นไป
- สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ดี เช่น Word, Excel, Powerpoint, PhotoShop, Flash, Illustrator, Dreamweaver
- มีประสบการณ์การพัฒนา Mobile App ต่างๆ มีผลงานอ้างอิง
- ถ้ามีประสบการณ์และผลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Webmaster Online Marketing (พนักงานประจำ, พนักงาน onsite ชั่วคราว, ฟรีแลนซ์)

ขอบเขตงาน : วิเคราะห์เว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ
คุณสมบัติ :
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความรู้ความสามารถการเขียนเว็บไซต์ระดับพื้นฐานขึ้นไป (html, php, javaScript, asp, asp.net, mySQL)
- สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ดี เช่น Word, Excel, Powerpoint, PhotoShop, Flash, Illustrator, Dreamweaver
- มีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง/ใช้งาน/ปรับแต่ง Opensource ระดับพื้นฐานขึ้นไป (Joomla, Wordpress, SMF, vBulletin, Virtual mart, PrestaShop)
- มีความรู้และถนัดการใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Youtube
- มีความรู้เรื่อง SEO, Adwords, Facebook Ad, Online marketing
- ถ้ามีประสบการณ์และผลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Web Design Graphic Design (พนักงานประจำ, พนักงาน onsite ชั่วคราว, ฟรีแลนซ์)

ขอบเขตงาน : วิเคราะห์เว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ
คุณสมบัติ :
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกต่างๆ ได้ดี เช่น PhotoShop, Flash, Illustrator, Indesign
- สามารถตัดประกอบหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบ php, html, css ได้
- สามารถเขียนสคลิปใส่ลูกเล่นต่างๆ หน้าเว็บไซต์ได้
- ถ้ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ HTML5 และ Responsive Design จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีประสบการณ์และผลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : นักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ช่วงปิดเทอม

ขอบเขตงาน : ทำงาน ด้านเว็บไซต์ และ Online Marketing
คุณสมบัติ :
- เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา
- ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ ดิจิตอลกราฟฟิก การตลาด บริหารธุรกิจ
- มีคอมพิวเตอร์ notebook เป็นของตัวเองสำหรับใช้ทำงาน
- มีความรู้ความสามารถด้านงานเว็บไซต์ตามความถนัด เช่น web design, web programming, internet marketing
- มีความรักและสนใจในงานด้าน Website และ Online Marketing
- ผ่านการทดสอบความสามารถ ว่าทำงานได้จริง ตามที่สมัครเข้ามา

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน

ขอบเขตงาน : ฝึกงาน ด้านเว็บไซต์ และ Online Marketing
คุณสมบัติ :
- เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา
- ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ ดิจิตอลกราฟฟิก การตลาด บริหารธุรกิจ
- มีคอมพิวเตอร์ notebook เป็นของตัวเองสำหรับใช้ทำงาน
- มีความรักและสนใจในงานด้าน Website และ Online Marketing
หมายเหตุ :
- บริษัทจะรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้พร้อมกันไม่เกิน 6 คน
- บริษัทจะรับนักศึกษาเป็นหญิง 3 คน และเป็นชาย 3 คน เพื่อกระจายความคล่องในการทำงานแต่ละด้าน
- บริษัทจะรับนักศึกษาจากสถาบันเดียวกันได้ 1-3 คน เพื่อความหลายหลายในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทจะยืนยันและให้สิทธิ์สำหรับนักศึกษาที่ได้ส่งเอกสารขอฝึกงานมาที่บริษัท และทำการตอบรับไปแล้วเท่านั้น
- เอกสารได้แก่ หนังสือขอฝึกงานจากสถาบัน, resume, สำเนาบัตรนักศึกษา (สแกนส่งเมลหรือทางไปรษณีย์)
- บริษัทมีค่าทำงานให้ตามความสามารถและผลงานที่ทำ

ข้อพิจารณาทั่วไป

- ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย
- ทำงานเร็ว มีความรับผิดชอบต่อเวลาที่นัดหมายของงาน
- รักความเจริญก้าวหน้า ชอบศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- ชอบทำงานแข่งขันกับตัวเอง มุ่งมั่น มีแบบแผน
- บุคลิกเปิดเผยจริงใจ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
- มีความอดทนต่อภาวะกดดันต่างๆ จากการทำงานได้ดี
- ไม่สูบบุหรี่ และเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย

ลักษณะงาน

- สามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นงานประจำ งานพาร์ทไทม์ หรือฟรีแลนซ์

วิธีการสมัคร

- ส่งอีเมล์มาที่ panpila@gmail.com

ระเบียบและข้อปฏิบัติทั่วไป

- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการทั่วไป
- เวลาเข้างาน 9.00-18.00 หรือ 10.00-19.00 เลือกหรือสลับได้ตามความสะดวก
- ขาดหรือมาสาย คำนวณหักตามชั่วโมง
- ลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ ลากิจต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน
- แต่งกายชุดสุภาพทั่วไป ถ้าต้องไปพบลูกค้าต้องแต่งกายเรียบร้อยให้เพื่อให้เกียรติลูกค้าและเคารพสถานที่

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- โบนัส 0.5-2.0 เท่าของเงินเดือน พิจารณาตามผลประกอบการ อายุงาน ผลงาน และดุลพินิจของประธานบริษัท (อายุงาน 1 ปีแรกไม่มีโบนัส)
- กรณีทำงานวันหยุดได้ค่าแรง 1 เท่า คิดรายชั่วโมงตามฐานเงินเดือน
- จัดทริปท่องเที่ยวต่างจังหวัดปีละ 3-4 ครั้ง ตามโอกาส

*** บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ใหม่ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าทุกครั้ง