รับดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)

banner-webmaster.jpg

รับดูแลเว็บไซต์รายครั้ง รายเดือน รายปี โดยทีมงานที่พร้อมทำงานทุกวัน ราคาถูกกว่าจ้างพนักงานประจำดูแล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ ลงข้อมูลข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วิดีโอ อื่นๆ ของเว็บไซต์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วิดิโอ อื่นๆ

ThaiWebExpert รับดูแลเว็บไซต์ อับเดทเนื้อหาเว็บไซต์ ทั้งวีดีโอ แฟลส แบนเนอร์ ข้อความ รูปภาพ ลิ้งค์ โดยทีมงานที่พร้อมทำงานทุกวัน

- ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์
- ลงข้อมูลข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วีดีโอ อื่นๆ ของเว็บไซต์
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วีดีโอ อื่นๆ

เงื่อนไขการทำงาน

- การดูแลเว็บไซต์ไม่รวมถึงการพัฒนาหรือแก้ไขระบบใหม่เพิ่มเติม
- แบ่งการชำระเงินเป็นงวดรายเดือนหรือรายปี
- ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาส่งให้ทีมงาน
- ทีมงานจะดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงที่ได้รับข้อมูล
- ทีมงานใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามปริมาณและความยากง่าย
- ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง

Video Present