ระบบจองโครงการคอนโด (Condo Project Booking System)

รับพัฒนาระบบจองโครงการคอนโด (CONDO PROJECT BOOKING SYSTEM) ยินดีให้คำปรึกษาฟรีก่อนการพัฒนา


  • สามารถแสดงราคา คำนวนงวดชำระและสั่งพิมพ์ได้
  • สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นจองหรือขายได้
  • สามารถผูกข้อมูลการจองหรือขายเข้ากับ Sale ได้
  • สามารถแสดงรายงานได้

เงื่อนไขการทำงาน


  • มีคู่มือการใช้งานระบบให้ พร้อมฝึกอบกรณีระบบซับซ้อน
  • ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
  • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
  • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
  • ยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง