Google Adwords

รับโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก GOOGLE ด้วยการโฆษณาผ่าน GOOGLE ADWORDS วิเคราะห์และแนะนำช่องทางที่เหมาะสมในการโปรโมทเว็บไซต์


  • ติดตั้งโฆษณาไว้ในพื้นที่กรอบผู้สนับสนุน
  • ดูแลออกแบบและเปลี่ยนป้ายโฆษณาใหม่ทุกเดือน
  • กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต พื้นที่ในการแสดงโฆษณา
  • กำหนดค่าโฆษณาต่อเดือน
  • ดูแลควบคุมค่า bid คำค้นตลอดช่วงบริการ

เงื่อนไขการทำงาน


  • ลูกค้าต้องเป็นผู้กำหนดและรับผิดชอบค่าโฆษณาภายนอก
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง
  • ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเว็บไซต์ฟรี