Line Official

รับดูแล LINE OFFICIAL หาข้อมูล ออกแบบ กราฟฟิก โพสรายวัน คิดเกมส์และกิจกรรมต่างๆ รายงานและวิเคราะห์และแนะนำรูปแบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพ