ระบบจองห้องพักออนไลน์ (Online Booking System)

รับพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ (ONLINE BOOKING SYSTEM) ยินดีให้คำปรึกษาฟรีก่อนการพัฒนา


  • สามารถเพิ่มลบแก้ไขเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์ได้
  • สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลห้องพักได้
  • สามารถสั่งจองห้องพักออนไลน์ได้
  • สามารถชำระเงินออนไลน์ได้

เงื่อนไขการทำงาน


  • มีคู่มือการใช้งานระบบให้ พร้อมฝึกอบกรณีระบบซับซ้อน
  • ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
  • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
  • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
  • ยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง