ระบบออกรายงานฐานข้อมูล (Query Report System)

รับพัฒนาระบบออกรายงานฐานข้อมูล (QUERY REPORT SYSTEM) ยินดีให้คำปรึกษาฟรีก่อนการพัฒนา


  • สามารถจัดการฐานข้อมูลได้
  • สามารถค้นหาหรือเรียกดูฐานข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการได้
  • สามารถสามารถนำเข้าหรือส่งออกฐานข้อมูลได้
  • สามารถแสดงผลเป็นกราฟได้

เงื่อนไขการทำงาน


  • มีคู่มือการใช้งานระบบให้ พร้อมฝึกอบกรณีระบบซับซ้อน
  • ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
  • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
  • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
  • ยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง