ระบบเว็บโรงเรียน (School Web System)

ระบบเว็บโรงเรียน (SCHOOL WEB SYSTEM) ยินดีให้คำปรึกษาฟรีก่อนการพัฒนา


 • สามารถแก้ไขเนื้อหาหน้าเว็บได้
 • สามารถอัพเดทแก้ไขข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ ได้
 • สามารถอัพเดทแก้ไขบทความได้
 • มีระบบปฏิทิน ระบบกิจกรรม สามารถ สร้างแจ้งเตือนนัดหมายได้
 • มีระบบสมาชิก และบริหารจัดการได้
 • มีระบบสถิติต่าง ๆ
 • มีระบบอื่น ๆ ตามความต้องการ

เงื่อนไขการทำงาน


 • มีคู่มือการใช้งานระบบให้ พร้อมฝึกอบกรณีระบบซับซ้อน
 • ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
 • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
 • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
 • ยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
 • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง