ระบบเว็บคลินิค (Web Clinic System)

รับพัฒนาระบบเว็บคลินิค (WEB CLINIC SYSTEM) ยินดีให้คำปรึกษาฟรีก่อนการพัฒนา


 • สามารถแก้ไขเนื้อหาหน้าเว็บได้
 • มีระบบจัดการข้อมูลโปรแกรมรักษาได้
 • มีระบบจัดการข้อมูลสินค้าได้
 • มีระบบค้นหาโปรแกรมรักษาหรือสินค้าได้
 • มีระบบสั่งจองโปรแกรมรักษาได้
 • มีระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้
 • มีระบบชำระเงินออนไลน์ได้
 • มีระบบสถิติต่าง ๆ
 • มีระบบอื่น ๆ ตามความต้องการ

เงื่อนไขการทำงาน


 • มีคู่มือการใช้งานระบบให้ พร้อมฝึกอบกรณีระบบซับซ้อน
 • ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
 • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
 • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
 • ยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
 • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง