รับดูแลเว็บไซต์ (WEBMASTER)

รับดูแลเว็บไซต์รายครั้ง รายเดือน รายปี โดยทีมงานที่พร้อมทำงานทุกวัน ราคาถูกกว่าจ้างพนักงานประจำดูแล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ ลงข้อมูลข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วิดีโอ อื่นๆ ของเว็บไซต์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วิดิโอ อื่นๆ


  • ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์
  • ลงข้อมูลข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วีดีโอ อื่นๆ ของเว็บไซต์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วีดีโอ อื่นๆ

เงื่อนไขการทำงาน


  • การดูแลเว็บไซต์ไม่รวมถึงการพัฒนาหรือแก้ไขระบบใหม่เพิ่มเติม
  • แบ่งการชำระเงินเป็นงวดรายเดือนหรือรายปี
  • ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาส่งให้ทีมงาน
  • ทีมงานจะดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงที่ได้รับข้อมูล
  • ทีมงานใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามปริมาณและความยากง่าย
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง