ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System)

รับพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) ยินดีให้คำปรึกษาฟรีก่อนการพัฒนา


  • สามารถแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในเว็บได้ทุกหน้า
  • สามารถเพิ่มเนื้อหาใหม่ เช่นข่าว กิจกรรม โปรโปรชั่น
  • มีระบบจัดการผู้ดูแล แยกเป็นส่วนรับผิดชอบ

เงื่อนไขการทำงาน


  • มีคู่มือการใช้งานระบบให้ พร้อมฝึกอบกรณีระบบซับซ้อน
  • ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
  • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
  • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
  • ยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง