รับออกแบบเว็บไซต์

รับออกแบบเว็บไซต์ (WEB DESIGN) ทุกรูปแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ


  • ออกแบบเลย์เอาท์การจัดวางเว็บไซต์
  • ออกแบบกราฟฟิกรูปภาพ สีสันต่างๆ
  • ออกแบบ Flash header, Flash Banner

เงื่อนไขการทำงาน


  • ปรับแก้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะพอใจ?ส่วนที่ยืนยันการปรับแก้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนอาจจะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมตามเหมาะสม
  • ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
  • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
  • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง