รับออกแบบเลย์เอาท์

รับออกแบบเลย์เอาท์ (LAYOUT DESIGN) โดยทีมงานมืออาชีพ


  • วิเคราะห์และเขียนแผนผังเว็บไซต์
  • ออกแบบการจัดวางเนื้อหาและองค์ประกอบที่เหมาะสมทุกหน้า

เงื่อนไขการทำงาน


  • ปรับแก้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะพอใจ
  • ลูกค้าได้ source files งานต้นฉบับ สามารถนำไปแก้ไขต่อได้
  • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
  • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง