รับปรับปรุงระบบเว็บไซต์

รับปรับปรุงระบบเว็บไซต์ (SYSTEM CUSTOMIZATION) แก้บั๊กและปัญหาต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูง


  • พัฒนาหรือประกอบระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ใหม่
  • แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของระบบเดิม
  • พัฒนาระบบใหม่เพิ่มเติม

เงื่อนไขการทำงาน


  • ทางทีมงานต้องตรวจสอบ Source files ทั้งหมดก่อนประเมินราคา
  • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
  • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน (เฉพาะส่วนที่แก้ไข)
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง