รับแก้ปัญหาระบบเว็บไซต์

รับแก้ปัญหาระบบเว็บไซต์ (SYSTEM FIXING) แก้บั๊กต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูง


  • ปรับปรุ่งซ่อมแซมระบบเดิมที่มีปัญหา
  • พัฒนาระบบใหม่แทนระบบเดิม
  • ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดพลาดระบบและแก้ไข

เงื่อนไขการทำงาน


  • ทางทีมงานต้องตรวจสอบ Source files ทั้งหมดก่อนประเมินราคา
  • แบ่งการชำระเงินเป็น 2-3 งวดตามความคืบหน้าของงาน
  • รับประกันแก้ไขความผิดพลาดงานฟรี 6 เดือน (เฉพาะส่วนที่แก้ไข)
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง