รับอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์ (Update Content)

รับอับเดทเนื้อหาเว็บไซต์ต่องาน ต่อเดือน ต่อปี ทั้งวิดิโอ แฟลส แบนเนอร์ ข้อความ รูปภาพ ลิ้งค์ โดยทีมงานพร้อมทำงานทุกวัน ลงข้อมูลข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วิดิโอ อื่นๆ ของเว็บไซต์แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วิดิโอ


  • ลงข้อมูลข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วีดีโอ อื่นๆ ของเว็บไซต์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาข่าวสาร สินค้า รูปภาพ วีดีโอ อื่นๆ

เงื่อนไขการทำงาน


  • การดูแลเว็บไซต์ไม่รวมถึงการพัฒนาหรือแก้ไขระบบใหม่เพิ่มเติม
  • แบ่งการชำระเงินเป็นงวดรายเดือนหรือรายปี
  • ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาส่งให้ทีมงาน
  • ทีมงานจะดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงที่ได้รับข้อมูล
  • ทีมงานใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามปริมาณและความยากง่าย
  • ยินดีทำสัญญาว่าจ้าง